Контакт

НАЗИВ ГРАНСКОГ САВЕЗА: СОФТБОЛ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

ПИБ: 107169839, Матични број: 08929297

Председник: Горан Стефановић

Адреса: Берислава Берића 5а/7, 21000 Нови Сад

Званична мејл адреса: kancelarija@softbol-vojvodina.org.rs

Званична интернет презентација: www.softbol-vojvodina.org.rs